Với khoản tài chính dưới 300 triệu đồng, không phải người tiêu dùng nào cũng có thể mua được những chiếc xe hơi đập hộp, nhiều khách hàng cần được tư vấn mua xe ô tô. Vậy một lựa chọn khả thi cho vấn đề này đó là mua những chiếc xe ô tô đã