Ý nghĩa của số 3 theo phong thủy học

Số 3 có rất nhiều ý nghĩa với nhiều quan niệm khác nhau và nhiều hình thể do con người nghĩ ra gắn với số như: Tam bảo (Phật-Pháp-Tăng), Tam thời (Quá khứ-Hiện tại-Tương lai), Tam đa (Phúc-Lộc-Thọ). Số 3 còn được luận là con số thần bí, về sâu xa, số 3 còn mang

Bài cúng xe ô tô mới mua chuẩn nhất

Xe ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển của mỗi gia đình, nó còn là một tài sản có giá trị lớn. Người Việt có rất nhiều phong tục và tin ngưỡng khác nhau. Nhiều người giữ niềm tin là xe mới mua về cần được cúng vì “có thờ có thiêng, có