Cập nhật ngay những quy định mới về biển báo cấm rẽ trái

Hiện nay, khi tham gia giao thông vẫn nhiều người không thể phân biệt và nhầm lẫn tai hại giữa các loại biển báo giao thông. Đặc biệt, những quy định mới về biển báo cấm rẽ trái xe như thế nào? Hãy cùng tuvanmuaxeoto.com tìm hiểu những quy định mới này.

1 Quy định mới về biển báo cấm rẽ trái

Biển cấm rẽ trái không còn tác dụng cấm quay đầu xe từ 1/11/2016

Theo quy định cũ từ năm 2012, biển cấm rẽ trái (P123a) sẽ có hiệu lực cấm đồng thời các phương tiện quay đầu xe. Quy định này đến năm 2016 được sửa đổi và đưa ra bộ quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCQG 41:2016/BGTVT) có hiệu lực thi hành từ 1-11-2016, thay thế cho Quy chuẩn 41:2012/BGTVT có một số điểm mới về biển báo cấm rẽ trái như sau:

– Biển báo cấm rẽ trái (P.123a) không có giá trị cấm quay đầu, tức là biển báo này chỉ cấm các phương tiện rẽ trái tại những nơi có đặt biển báo và các phương tiện vẫn được quay đầu tại những vị trí có đặt biển này.

– Đối với những vị trí đường giao nhau có đặt biển cấm rẽ trái hoặc cấm rẽ phải thì loại biển này cũng không có giá trị cấm quay đầu xe.

– Biển cấm rẽ trái (P103c ) cũng không đồng nghĩa với cấm quay đầu xe, vì quy chuẩn 41:2016 không có thay đổi so với quy chuẩn của năm 2012. Cả hai đều không đề cập đến nội dung “cấm quay đầu” khi mô tả về biển 103c. Như vậy, cũng không tồn tại khái niệm “cấm ôtô rẽ trái thì cấm luôn quay đầu”.

– Quy chuẩn cũng bổ úng các biển báo mới với quy định rõ ràng và cụ thể như: Cấm rẽ trái và quay đầu xe, Cấm rẽ phải và quay đầu xe, Cấm ôtô rẽ trái và quay đầu xe và Cấm ôtô rẽ phải và quay đầu xe để người tham gia giao thông có thể dễ dàng cập nhật được .

 

2. Một số biển hiệu cấm rẽ, cấm quay đầu xe cần ghi nhớ

Một số biển báo cấm rẽ, cấm quay đầu thông dụng 

Biển 124a cấm tất cả các phương tiện quay đầu, chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe.

Biển 124b cấm ôtô quay đầu, chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm ô tô quay đầu.

Biển 124c cấm tất cả các phương tiện rẽ trái và quay đầu.

Biển 124d cấm tất cả các phương tiện rẽ phải và quay đầu.

Biển 124e cấm ôtô rẽ trái và quay đầu xe.

Biển 124f cấm ôtô rẽ phải và quay đầu xe.

Nếu đặt biển “Cấm quay đầu xe” hay biển “Cấm ô tô quay đầu xe” ở một đoạn đường không phải là nơi đường giao nhau thì vị trí bắt đầu cấm phải dùng biển số S.503d “Hướng tác dụng của biển” đặt bên dưới biển chính. Trước hoặc sau những vị trí đặt biển cấm quay xe phải đặt biển chỉ dẫn vị trí quay xe biển số I.409 hoặc I.410.
Mong rằng thông tin các quy định mới về biển báo cấm rẽ trái đã giúp bạn đọc cập nhật về các loại biển báo để tham gia giao thông an toàn và đúng quy định của luật giao thông đường bộ. 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *