Các loại biển cấm dừng cấm đỗ bạn cần biết khi tham gia giao thông

Tham gia giao thông an toàn bạn cần phải hiểu rõ ý nghĩa của các loại biển báo giao thông, tuy nhiên, hiện nay hệ thống biển báo tại Việt Nam có rất nhiều kí hiệu và thường có sự thay đổi nên việc cập nhật ý nghĩ các loại biển rất có ý nghĩa. Chúng tôi sẽ tin tức đến bạn các loại biển cấm dừng cấm đỗ bạn cần biết khi tham gia giao thông.

1. Biển cấm dừng cấm đỗ xe số hiệu 130

Biển cấm dừng cấm đỗ xe số hiệu 130

Hình dạng: biển cấm dừng cấm đỗ có hình tròn nền xanh dương, viền đỏ. Biển báo cấm dừng và đỗ xe  được chia thành 4 phần bởi 2 vạch kẻ chéo màu đỏ.

Biển báo cấm dừng cấm đỗ xe số hiệu 130 thương được đặt tại các điểm cấm các phương tiện xe cơ giới dừng và đỗ xe. Biển báo có hiệu lực với tất cả các phương tiện xe cơ giới dừng và đỗ xe tại điểm có đặt biển báo đó trừ các phương tiện được ưu tiên theo quy định.

Tuy nhiên, nhiều người không phân biệt được tình trạng dừng xe hoặc đỗ xe, hãy cùng phân biệt hai trạng thái này:

– Dừng xe là trạng thái xe đang đứng yên tạm thời trong một khoảng thời gian đủ để cho hành khách lên xuống hoặc xếp dỡ hàng hóa. Khi dừng xe có nghĩa là tài xế không được tắt máy xe và không được phép rời khỏi vô lăng.

– Đậu xe là trạng thái xe đã dừng hoàn toàn và tắt máy và tài xế được phép rời khỏi xe sau khi thực hiện các biện pháp an toàn.

2. Biển báo cấm đỗ xe số hiệu 131a

Biển báo cấm đỗ xe số hiệu 131a

Hình dạng: biển báo cấm đỗ xe có dạng hình tròn được viền đỏ và nền màu xanh dương và được chia làm hai phần với 1 đường kẻ từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải.

Biển báo cấm đỗ xe số hiệu 131a có ý nghĩa cấm các phương tiện tham gia giao thông đỗ xe ở những đoạn đường có đặt biển trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định.

>>>Xem thêm: Biển phân làn 412 có ý nghĩa thế nào?

3. Biển báo cấm đỗ xe ngày lẻ số hiệu 131b

Biển báo cấm đỗ xe ngày lẻ số hiệu 131b

Hình dạng: Biển báo cấm đỗ xe ngày lẻ có hình dạng  tròn được viền đỏ và nền màu xanh dương,  ở giữa biển báo có hai vạch trắng được kẻ dọc và được chia làm hai phần với 1 đường kẻ từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải.

Biển báo cấm đỗ xe ngày lẻ số hiệu 131b có ý nghĩa cấm các phương tiện tham gia giao thông đỗ xe vào các ngày lẻ trong tháng ở những đoạn đường có đặt biển báo, trừ các phương tiện được ưu tiên theo quy định.

4. Biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn số hiệu 131c

Biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn số hiệu 131c

Hình dạng: Biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn có dạng hình tròn được viền đỏ và nền màu xanh dương,  ở giữa biển báo có hai vạch trắng được kẻ dọc và được chia làm hai phần với 1 đường kẻ từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải.

Biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn số hiệu 131c có ý nghĩa cấm các phương tiện tham gia giao thông đỗ xe vào các ngày chẵn trong tháng ở những đoạn đường có đặt biển báo, trừ các phương tiện được ưu tiên theo quy định.

Hi vọng những thông về các loại biển cấm dừng cấm đỗ xe mà tuvanmuaxeoto.com đã cung cấp sẽ giúp bạn đọc cập nhật các loại biển và tham gia giao thông an toàn, đúng luật.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *